Strona Główna

Jednym z najstarszych czasopism polskich, wydawanym od ponad 140 lat jest Przegląd Lekarski. Rok 1862, w którym ukazał się pierwszy tom Przeglądu Lekarskiego to czas zaborów, ale dzięki wielkiej dyplomacji polskich lekarzy było to czsopismo wydawane w języku polskim.W pierwszym numerze z dnia 5 kwietnia 1862 roku opublikowano (cyt.):Aforyzmy kliniczne przez prof.Dra Dietla.Kilka dostrzezeń z mojego dziennika lekarskiego przez Dr Oettingera ludzkiego napisana przez Dra h.Hoyera. Wiadomość p. Prof. Dra MajeraProtokół posiedzenia Oddziału nauk przyr. i lek. z d. 12 marca 1862r.

https://varicosenvein.com/
Koniec z żylakami!
Czytaj więcej…
Czasopismo to od początku swojego istnienia miało na celu przekazywanie informacji medycznych. Były tutaj publikowane opisy przebiegu choroby, opisy stosowanych na ówczesne czasy metod leczenia, były oczywiście i reklamy leków.W prospekcie do wydania pierwszego numeru prof. Józef Dietl pisał:„Wolni zatem obawy przyniesienia zamiarem naszym uszczerbku czyimbądź godziwym usiłowaniom, w chęci przysporzenia krajowi pozytku,
 jaki tylko spływać nań moze z Towarzystwa naszego, przystępujemy do wydawania zapowiedzianego niniejszem PRZEGLĄDU LEKARSKIEGO

Wiele innych czasopism, które powstały w latach późniejszych było wzorowanych na Przeglądzie Lekarskim.

Vanefist Neo