Przegląd Lekarski

Przegląd Lekarski jest pismem o charakterze ogólnolekarskim, zamieszcza prace ze wszystkich dziedzin medycyny teoretycznej, doświadczalnej, przede wszystkim jednak klinicznej, jak również materiały z sympozjów, kongresów i artykuły sponsorowane. Publikowane są prace: oryginalne, poglądowe, spostrzeżenia kliniczne, szkolenie podyplomowe, doniesienia z zakresu etyki, deontologii i historii medycyny.

Od roku 1999 wprowadzono dział: “Postępy w diagnostyce i terapii”.

Zamieszczane są także streszczenia z prasy zagranicznej, recenzje, notatki kronikarskie, komunikaty oraz listy do Redakcji.Vanefist Neo
wszystko o diecie 1000 kalorii