Publikowane materiały

Poniżej znajdziecie Państwo materiały publikowane w Przeglądzie Lekarskim. Do ich odczytania potrzebna jest zainstalowana przeglądarka plików w formacie *.pdf np: Adobe Acrobat Reader którą można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com

Przegląd Lekarski 2004/61/1 – spis treści

publicities/pl/1_2004/spis_treści_PL-1-2004.pdf

Dariusz Dudek, Tomasz Rakowski, Krzysztof Żmudka i wsp. „Pierwotna angioplastyka wieńcowa w świeżym zawale serca. Doświadczenia pracowni odległej od ośrodka kardiochirurgicznego” str. 1-4

publicities/pl/1_2004/1_4.pdf

Marek Sąsiadek, Zdzisława Bem „Malformacje naczyniowe kanału kręgowego w obrazach MR” str. 5-9

publicities/pl/1_2004/5_9.pdf

Vanefist Neo

Filip Gołkowski, Agata Jabrocka, Bohdan Huszno i wsp. „Ocena zgodności wyników badania cytologicznego i histopatologicznego w wybranych guzach tarczycy” str. 10-12

publicities/pl/1_2004/10_12.pdf

Jerzy Jamski, Anna Jamska, Marcin Graca i wsp. „Uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego po operacjach na gruczole tarczowym” str. 13-16

publicities/pl/1_2004/13_16.pdf

Irena Ciećko-Michalska „Analiza zaburzeń immunologicznych u chorych z alkoholową marskością wątroby” str. 17-21

publicities/pl/1_2004/17_21.pdf

Bolesław Rutkowski, Stanisław Czekalski, Władysław Sułowicz i wsp. „Epidemiologia chorób nerek w Polsce – program pilotażowy” str. 22-25

publicities/pl/1_2004/22_25.pdf

Elżbieta Gryz, Paweł Szermer, Danuta Galicka-Latała i wsp. „Metody rozpoznawania i oceny neuropatii cukrzycowej. Przegląd piśmiennictwa oraz doświadczenia własne” str. 25-29

publicities/pl/1_2004/25_29.pdf

Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Katarzyna Stoś i wsp. „Produkty wzbogacone w kwas foliowy i ich rola w promocji zdrowia” str. 30-34

publicities/pl/1_2004/30_34.pdf

Arkadiusz Derkacz „Przegląd zastosowania promieniowania laserowego w kardiologii inwazyjnej. Stan obecny i kierunki rozwoju” str. 35-38

publicities/pl/1_2004/35_38.pdf

wszystko o diecie 1000 kalorii

Bożena Czarkowska-Pączek „Mechanizmy gojenia uszkodzonych tkanek” str. 39-42

publicities/pl/1_2004/39_42.pdf

Zygmunt Grzebieniak, Bartłomiej Szynglarewicz „Czynniki prognostyczne w raku okrężnicy i odbytnicy” str. 43-53

publicities/pl/1_2004/43_53.pdf

Roman M. Herman „Biofeedback jako zachowawcza metoda leczenia nietrzymania stolca” str. 54-59

publicities/pl/1_2004/54_59.pdf