VII Zjazd PTN

VII Zjazd PTN, Kraków, 5 – 8 września 2001

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w VII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, który odbędzie się w Krakowie, w dniach 5 – 8 września 2001.

wszystko o diecie 1000 kalorii

W programie Zjazdu przewidziano referaty zaproszonych Gości, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz bogaty program socjalny. Wyrażamy nadzieję, że pobyt w grodzie Kraka będzie dla Państwa okazją nie tylko do ożywionych dyskusji naukowych, ale również pełniejszego poznania zabytków i kultury naszego Miasta.

Miejsce obrad:

        Nowohuckie Centrum Kultury

        al. Jana Pawła II 232

    Główne tematy programu naukowego:

    1.  Zaburzenia metaboliczne w przewlekłej niewydolności nerek.

    2.  Optymalizacja dializoterapii.

    3.  Varia.

Opłata zjazdowa:

    uczestnicy                      200 PLN         do   31.05.2001

                                           250 PLN          od   1.06.2001

   osoby towarzyszące        150 PLN         

Opłata zjazdowa za uczestnictwo pokrywa udział w obradach, materiały zjazdowe oraz wszystkie imprezy towarzyszące, łącznie z Gala Dinner.

Opłata zjazdowa dla osób towarzyszących pokrywa udział w wystawach i imprezach, łącznie z Gala Dinner.

Vanefist Neo